Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier UPS) już od 492,00 zł.
Nowości
Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

wraz z obowiązkiem informacyjnym RODO

 

       

§1

Podstawowe cele Polityki prywatności

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu hurt-biosferapolska.pl (dalej jako „Serwis”) prowadzonego przez Hurtownia Biosfera Sp. z o.o. . z siedzibą w Lublinie, ul. Łęczyńska 5, 20 – 309 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie zs. w Świdniku pod numerem KRS 0001002077, NIP 946-272-24-59, REGON 523646792, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, adres e – mail: info@biosferapolska.pl

 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy organizowanych konkursach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Hurtownia Biosfera Sp. z o.o. towary.

 3. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

 

        

§2

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Hurtownia Biosfera Sp. z o.o. . z siedzibą w Lublinie, ul. Łęczyńska 5, 20 – 309 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie zs. w Świdniku pod numerem KRS 0001002077, NIP 946-272-24-59, REGON 523646792, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, adres e – mail: info@biosferapolska.pl

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z nami pisząc na adres e – mail: info@biosferapolska.pl

 

     

§3

Zasady zbierania danych osobowych i innych informacji

 1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

 2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

 3. Korzystanie z e–Hurtowni prowadzonej przez Administratora danych osobowych w celu dokonania zakupu Towarów poprzedzone jest procesem rejestracji, z którym wiąże się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może uniemożliwić mu korzystanie z Serwisu.

 4. W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na oferowane przez Hurtownia Biosfera Sp. z o. o. Towary. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

 

       

§4

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik, będący osobą fizyczną może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.

 2. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań Hurtownia Biosfera Sp. z o.o. wobec Użytkownika.

 3. Po złożeniu zamówienia, dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są do realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym obsługi procesu płatności, realizacji dostawy a także rozpatrzenia ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych Klienta dochodzenia przez Administratora danych ewentualnych roszczeń od Użytkownika.

 4. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.

 5. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu zamówił usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów jest dodawany do listy e-mailingowej, w celu wysłania Użytkownikowi newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin e – Hurtowni.

 6. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w e–Hurtowni prowadzonej przez Hurtownia Biosfera Sp. z o.o. zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. 

 7. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

 8. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.

 

§5

Podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania danych osobowych.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika w Serwisie a także marketingu produktów i usług Sprzedawcy oraz kierowania usługi Newsletter jest udzielona zgoda Użytkownika.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy sprzedaży jest konieczność celu w postaci realizacji umowy.

 3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika , okres ich przechowywania trwa aż do momentu cofnięcia zgody Użytkownika na ich przetwarzanie.

 4. W pozostałych przypadkach okres przechowania danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę wynosi maksymalnie 5 lat od dnia realizacji zamówienia.

 

    

§6

Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Profilowanie.

 1. Dane osobowe Użytkownika (tylko w niezbędnym zakresie) Administrator danych osobowych będzie powierzać następującym kategoriom podmiotów: dostawcy usług IT, obsługa księgowa, inne podmioty z którymi zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Przekazujemy dane osobowe Użytkownika poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej z Użytkownikiem umowy oraz utrzymywania kontaktu i wymiany korespondencji w związku z korzystaniem przez Administratora danych z usług IT podmiotów posiadających infrastrukturę informatyczną poza terytorium UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane udostępnione na powyższych zasadach będą odpowiednio zabezpieczone.

 3. W oparciu o dane osobowe Użytkowników, Administrator danych nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

       

§7

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 1. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Użytkownikowi przysługuje:

  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

  c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe, Użytkownik może zażądać, abyśmy je usunęli.

  d) ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem Użytkownika mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

  f) prawo do przenoszenia danych.

  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej przed jej wycofaniem.

 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem  Hurtownia Biosfera Sp. z o.o. . z siedzibą w Lublinie, ul. Łęczyńska 5, 20 – 309 Lublin lub mailem pod adresem: info@biosferapolska.pl

 

       

§8

Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, tzn. małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

 3. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Poniżej przykłady:

  a) stałe - pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.

  b) sesyjne - pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

  c) pliki cookie zapisywane w domenie e-hurotwnia.com nie zawierają danych osobowych.

  d) pliki cookie podmiotów trzecich.

  e) analityczne: Pliki zapisywane przez:

  f) Google Analytics - bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów.

  g) rezygnacja (opt-out)

  h) reklamowe - pliki zapisywane przez firmy lub usługi realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe na zlecenie Idea Compakt. 

 1. Zgoda na korzystanie przez Administratora danych może w każdym momencie zostać odwołana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.

 2. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej Panelu Hurtowego, a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność, a w niektórych przypadkach zupełnie uniemożliwić korzystanie z niej.

 3. Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika nie oznacza, że Użytkownik nie będzie otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – wówczas w dalszym ciągu Użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, lecz nie będą one jednak dostosowane do aktualnych potrzeb i preferencji Użytkownika.

 4. W przypadku braku zgody Użytkownika wciąż na jego urządzeniu zapisywać się będą pliki wyłącznie niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony. Użytkownik może zmodyfikować te ustawienia w ramach przeglądarki internetowej, wówczas jednak niektóre elementy naszej strony internetowej nie będą wtedy działać prawidłowo.

 1. Zgodę na wykorzystywanie plików cookies można cofnąć w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem. Dane Użytkownika będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych osobowych (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

 1. Wskazówki jak zmienić ustawienia obsługi plików cookies w zależności od używanej przeglądarki internetowej:

 1. Administrator danych osobowych zobowiązany jest aktualizować Politykę prywatności

 2. Data wejścia w życie: 01 grudnia 2022r.

 3. Data ostatniej aktualizacji: 01 grudnia 2022r.

UWAGA!

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto podane na fakturze: 77 1160 2202 0000 0005 4991 9772

następne zamówienie

wyloguj się

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl